Tin tức

Sản xuất thẻ nhựa, làm thẻ nhựa, in thẻ nhựa

Sản xuất thẻ nhựa, làm thẻ nhựa, in thẻ nhựa (21-07-2012)

Sản xuất thẻ nhựa, in thẻ nhựa, làm thẻ nhựa, cung cấp thẻ nhựa

Seamen chuyên cung cấp các dịch vụ về in ấn, sản xuất thẻ nhựa, thẻ kim loại, huy hiệu, thẻ VIP thẻ bảo hành, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ mạ vàng kim loại, thẻ tên nhân viên….

Xem chi tiết

Sản xuất thẻ khách hàng thân thiết, in thẻ khách hàng thân thiết, in thẻ khuyến mại

Sản xuất thẻ khách hàng thân thiết, in thẻ khách hàng thân thiết, in thẻ khuyến mại (21-07-2012)

Sản xuất thẻ nhựa, in thẻ nhựa, làm thẻ nhựa, cung cấp thẻ nhựa

Seamen chuyên cung cấp các dịch vụ về in ấn, sản xuất thẻ nhựa, thẻ kim loại, huy hiệu, thẻ VIP thẻ bảo hành, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ mạ vàng kim loại, thẻ tên nhân viên….
In bằng công nghệ in nhiệt hoặc in offset chất chất lượng cao trên dây truyền công nghiệp
Hình ảnh hay thông tin in trên thẻ đảm bảo độ phân giải rất cao, cho phép đạt trên 16 triệu màu
In trên chất liệu thẻ nhũ vàng, nhũ bạc hoặc thẻ nhựa không màu P

Xem chi tiết

In thẻ VIP, sản xuất thẻ VIP, làm thẻ VIP, cung cấp thẻ VIP

In thẻ VIP, sản xuất thẻ VIP, làm thẻ VIP, cung cấp thẻ VIP (21-07-2012)

Sản xuất thẻ nhựa, in thẻ nhựa, làm thẻ nhựa, cung cấp thẻ nhựa

Seamen chuyên cung cấp các dịch vụ về in ấn, sản xuất thẻ nhựa, thẻ kim loại, huy hiệu, thẻ VIP thẻ bảo hành, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ mạ vàng kim loại, thẻ tên nhân viên….
In bằng công nghệ in nhiệt hoặc in offset chất chất lượng cao trên dây truyền công nghiệp
Hình ảnh hay thông tin in trên thẻ đảm bảo độ phân giải rất cao, cho phép đạt trên 16 triệu màu
In trên chất liệu thẻ nhũ vàng, nhũ bạc hoặc thẻ nhựa không màu P

Xem chi tiết

In thẻ bảo hành, sản xuất thẻ bảo hành, làm thẻ bảo hành

In thẻ bảo hành, sản xuất thẻ bảo hành, làm thẻ bảo hành (21-07-2012)

Sản xuất thẻ nhựa, in thẻ nhựa, làm thẻ nhựa, cung cấp thẻ nhựa

Seamen chuyên cung cấp các dịch vụ về in ấn, sản xuất thẻ nhựa, thẻ kim loại, huy hiệu, thẻ VIP thẻ bảo hành, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ mạ vàng kim loại, thẻ tên nhân viên….
In bằng công nghệ in nhiệt hoặc in offset chất chất lượng cao trên dây truyền công nghiệp
Hình ảnh hay thông tin in trên thẻ đảm bảo độ phân giải rất cao, cho phép đạt trên 16 triệu màu
In trên chất liệu thẻ nhũ vàng, nhũ bạc hoặc thẻ nhựa không màu P

Xem chi tiết

Trang 1 / 1